تبلیغات
سپتیـامـا - اول دفتر شعر
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
ای  نام  تو  بهترین  سرآغاز          بی نام تو نامه کی کنم باز
ای کارگشای هرچه هستند         نام تو  کلید  هرچه  بستند



نوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما