سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

مبارک باد

میلاد اسوه های

دینداری و آزادگی، عشق و دلدادگی، صبر و بندگی

بر کلیه ره پویان راه حق مبارک باد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه پنجم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما