سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
چگونه جایگاه مناسب برای کارمند جدید را تشخیص دهیم:

الف- 400 آجر را در اتاقی بسته بگذار.
ب- کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند.
پ- آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد.
ت- سپس موقعیتها را تجزیه تحلیل کن:

اگر آنها آجرها را دارند می‌شمرند آنها را بخش حسابداری بگذار.

اگر آنها از نو (برای بار دوم) دارند آنها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذار.

اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، (گند زده اند) آنها را در بخش مهندسی بگذار.

اگر آنها آجرها را به طرز فوق‌العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ریزی بگذار.

اگر آنها آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذار.

اگر آنها در حال خوابند، آنها را در بخش حراست بگذار.

اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده‌اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.

اگر آنها بیکار نشسته‌اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.

اگر آنها سعی می کنند آجرها ترکیبهای مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.

اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذار.

اگر آنها به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه‌ریزی استراتژیک بگذار.

اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند: بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ششم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما