سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
قریب به 70 مصاحبه در طی چند روز اخیر انجام دادم و حالا یک سوال برام مطرح شده و اون اینکه:
آخه پسر خوب، دختر خوب؛ اگه تو خودت خودت رو قبول نداری و از اعتماد به نفس لازم برخوردار نیستی، چطور من باید تو رو قبول داشته باشم؟ حالا فرض کن که من درک کردم که عدم اعتماد به نفس تو طبیعیه و با آموزش و توانمندسازی حل می شه، ولی شاید اگر فرد مصاحبه کننده دیگری باشه تو رو نپذیره.

یک توصیه: برای اینکه بشه به تو اعتماد کرد، اول از همه باید خودت به خودت اعتماد داشته باشی و این رو در مصاحبه نشون بدی.

یک پی نوشت: اساساً مؤمن به اعتماد به نفس اعتقاد نداره و به جز خدا به کسی یا چیز دیگری اعتماد نمی کنه چون جز خدا همه هویت ها فانی هستند و قابل اعتماد نیستند.نوشته شده در تاریخ شنبه دوم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما