سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

تهیه و تدوین: پیمان طوبایی
بخش دوم
1ـ ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده: به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریورماه 1366 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود می‌بایست حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود و برای انتخاب بهترین پیمانکار، فروشنده، یا خریدار از نظر بهترین شرایط پیشنهادی، آن را از طریق جراید به اطلاع عموم داوطلبان صلاحیت‌دار می‌رساند.

سپس پیشنهادهای مربوط به مزایده یا مناقصه در زمان یا تاریخ تعیین شده در جلسه‌ای به نام کمیسیون مناقصه یا مزایده اعلام می‌شود و با حضور داوطلبان و نمایندگان آنان سه فقره از بهترین پیشنهادها از نظر مناقصه‌گذار تعیین و بدین‌ترتیب از نفر اول برنده مناقصه یا مزایده درخواست می‌شود ظرف مدت معینی نسبت به امضای قرارداد اجرای کار و ارائه ضمانتنامه دیگری به نام ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام كند. ضمانتنامه شرکت در مناقصه کم‌ریسک‌ترین نوع ضمانتنامه بانکی بوده و بنابراین قانون‌گذار از پرداخت 10‌درصد سپرده نقدی درخصوص صادر نمودن این ضمانتنامه (مناقصه/مزایده) معاف كرده است و معمولا بانک‌ها در قبال سفته معتبر آن را صادر می‌كنند. مدت اعتبار این ضمانتنامه‌ها سه ماه بوده و حداکثر برای یک دوره سه ماهه دیگر براساس درخواست کتبی ذی‌نفع قبل از سررسید قابل تمدید است.
2ـ ضمانتنامه حسن انجام تعهد: دومین نوع از ضمانتنامه‌ها، ضمانتنامه‌های پیمانکاری می‌باشد که مبلغ آن 5‌درصد مبلغ اولیه قرار داد است، و علت صدور آن وجود سندی معتبر برای موظف نمودن پیمانکار به اجرای دقیق تعهداتی است که در مقابل کارفرما در انجام پروژه واگذاری به عهده دارد و زمان صدور این نوع ضمانتنامه پس از اعلام نام برنده مناقصه به هنگام امضای قرارداد فی‌ما‌بین کارفرما و پیمانکار است. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات می‌بایست در تمام مدت اجرای پروژه معتبر باشد و بنابراین بانک‌ها با اخذ کارمزد مربوط به تمدید آن، به صورت 6 ماهه یا یک ساله تمدید می‌كنند.
3ـ ضمانتنامه پیش‌پرداخت: پیمانکار می‌تواند پس از امضای قرارداد و تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به منظور تامین سرمایه در گردش لازم قبل از شروع اجرایی کار از کارفرما درخواست وجه نماید. وجوهی که به این ترتیب در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، وجوه پیش‌پرداخت نامیده می‌شود که حداکثر معادل 20‌درصد مبلغ پیمان خواهد بود. وجوه پرداخت شده در طول مدت قرارداد از صورتحساب پیمانکار کسر و بدین‌ترتیب مبالغ پرداخت شده مستهلک خواهد شد. مبلغ پش‌پرداخت توسط کارفرما طی سه مرحله به شرح ذیل در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت می‌شود: مرحله اول: معادل 8‌درصد مبلغ اولیه قرارداد و پس از تحویل زمین یا محل اجرای پروژه می‌باشد. مرحله دوم: معادل 5/6‌درصد مبلغ اولیه قرارداد پس از اجرای حداقل 60‌درصد از عملیات تجهیز کارگاه و حمل ماشین‌آلات و لوازم اجرای پروژه به محل طرح می‌باشد. مرحله سوم: معادل 5/5‌درصد مبلغ اولیه قرارداد است در زمانی که حداقل 30‌درصد کار به موجب صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار که به تایید ناظر پروژه رسیده باشد.
4ـ ضمانتنامه کسور وجه الضمان یا استرداد حسن انجام کار: معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت حسن انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تا مدت تعیین شده، مبالغی به عنوان تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت صورت وضعیت 10‌درصد مطالبات پیمانکار را در حسابی نزد خود نگهداری می‌كند و پس از سپری شدن دوران تضمین حسن انجام کار و تسویه کامل با پیمانکار وجوه مزبور را به ایشان مسترد می‌نماید؛ البته وجوه مکسوره می‌تواند در مقاطعی از زمان با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار گیرد. ارائه 50‌درصد از وجوه مکسوره پس از انجام 25‌درصد از کار پروژه با ارائه ضمانتنامه بانکی امکان‌پذیر است و با انجام 50‌درصد از مبلغ ریالی پروژه 75‌درصد از وجوه کسر شده با ارائه ضمانتنامه بانکی میسر خواهد بود و به همین نحو در مرحله انجام بیش از 85‌درصد ریالی پروژه پیمانکار می‌تواند 85‌درصد از وجوه کسر شده را در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی از کارفرما دریافت کند. ابطال این‌گونه ضمانتنامه‌ها پس از سپری شدن دوران تضمین پروژه امضای صورتجلسه تحویل قطعی کار و ارائه مفاصا حساب‌های پیمانکار از سازمان تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری و سایر سازمان‌های ذی‌ربط مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، ... خواهد بود. شرایط متقاضی دریافت ضمانتنامه‌های پیمانکاری: 1ـ داشتن حساب جاری فعال نزد شعبه بانک عامل؛ 2ـ نداشتن چک برگشتی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نزد سیستم بانکی؛ 3ـ ارائه قراردد پیمانکاری فی‌ما‌بین کارفرما و پیمانکار؛ 4ـ ارائه رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سازمان نظام مهندسی؛ 5ـ ارائه وثائق و تضمینات لازم حسب نظر بانک.
دنبالک ها: مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما