سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

امام زمان
نوشته شده در تاریخ جمعه شانزدهم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما