سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

نیمه شعبان

شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم                  ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

گفتند  خلائق  که  تویی  یوسف  ثانی                  چون  نیک بدیدم به حقیقت به آز آنی

  تشبیه  دهانت    نتوان  کرد  به  غنچه                  هرگز   نبود  غنچه   بدین  تنگ دهانی
نوشته شده در تاریخ جمعه شانزدهم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما