تبلیغات
سپتیـامـا - اولین گفتار من : آینده
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
آینده را باید ساخت ، وگرنه باید با آینده ساخت. 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه نهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما