سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

 

چو  دید  آن  یوسف مصری  جمال  پاک  آن  مهدی

دوصد احسنت به خالق گفت و مشغول تماشا شد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما