تبلیغات
سپتیـامـا - آرزو
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
گفتی زناز :"بیش مرنجان مرا، برو"   آن گفتنت که " بیش مرنجانم " آرزوست !


نوشته شده در تاریخ دوشنبه پانزدهم تیرماه سال 1388 توسط سپتیاما